Nhân Vật Chính Trong Tác Phẩm Bất Khuất Là Ai (2023)

1. Sách Bất Khuất (Nguyễn Đức Thuận)

 • Nguyễn Đức Thuận (1916 - 1985) là nhà cách mạng Việt Nam, nguyên là Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch ...

 • Tác giả: Nguyễn Đức Thuận. Định dạng: Sách nói, PDF (238 trang). Thể loại: Văn Học - Nghệ Thuật, Lịch Sử - Quân Sự, Sách Nói. Lượt xem: 3029, lượt đọc: 611, lượt tải: 70, Thư Viện Sách Điện Tử

2. Đáp án thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc ...

 • 4 days ago · Xin hỏi: Nhân vật chính của tác phẩm là ai; chức vụ cao nhất của nhân vật khi tham gia hoạt động cách mạng là gì? B: Đó là đồng chí Nguyễn Đức ...

 • https://laodongcongdoan.vn/ Cuộc thi trực tuyến công nhân viên chức lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

3. Tiểu thuyết “Bất khuất” – bản hùng ca về người thợ mỏ - Báo Văn hóa

4. 1. Mở bài 1: “Tinh thần và sức mạnh bất khuất của cả nước được nuôi ...

 • 5 Sept 2017 · bất diệt. Đó là Mị – nhân vật chính trong tác phẩm này. là một nhà văn nhân đạo, nhân văn, sâu sắc và cao cả. tủy".

 • See posts, photos and more on Facebook.

5. Chân dung người phụ nữ Trà Vinh anh hùng qua truyện ký “Người mẹ ...

 • 12 Nov 2020 · Nhà văn Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt và truyện ký “Người mẹ cầm súng” là ...

 • Nhà văn Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt và truyện ký “Người mẹ cầm súng” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Nhà văn viết về nữ anh hùng Nguyễn Thị Út ở quê hương Tam Ngãi (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Truyện ký “Người mẹ cầm súng” được NXB Trẻ ấn hành năm 1999, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

6. Nhà báo, nhà giáo Hồ Bất Khuất: Hạnh phúc là được sống với đam mê

 • 19 Jun 2022 · Xuất thân là một nhà báo rồi sau đó là nhà giáo, nhà quản lý rồi viết sách, tiểu thuyết… lĩnh vực nào ông Hồ Bất Khuất cũng để lại dấu ấn ...

 • Xuất thân là một nhà báo rồi sau đó là nhà giáo, nhà quản lý rồi viết sách, tiểu thuyết… lĩnh vực nào ông Hồ Bất Khuất cũng để lại dấu ấn riêng. Tuy nhiên, báo chí vẫn là nghề mà ông tâm đắc nhất trong cuộc đời mình.

7. "Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất ...

 • Đều anh hùng, kiên cường, bất khuất nhưng mỗi người lại anh hùng theo cái cách riêng, và sự kiên cường bất khuất cũng được biểu lộ khác nhau tùy theo tuổi tác, ...

 • Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống Mĩ cứu nước. Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít để làm s

8. Những vần thơ hay ca ngợi sự anh hùng, bất khuất của người phụ nữ ...

 • 2 days ago · Đều là những nhân vật có thật ngoài đời, “bước” vào trong thơ ca, những mẹ Tơm (tên thật là Nguyễn Thị Quyển), chị Trần Thị Lý, chị Võ Thị Sáu..

 • Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ quê

9. Hình tượng nhân vật Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” - THPT Xuân Hòa

 • 29 Mar 2018 · Trong đó "Chữ người tử tù " là một truyện ngắn có giá trị riêng nổi bật. Nhân vật chính của truyện là Huấn Cao- một người anh hùng sa cơ lỡ vận ...

 • Nguyễn Tuân là nhà văn lớn của nền VHVNHĐ. Ông có phong cách nghệ thuật "tài hoa, uyên bác". "Vang bóng một thời" là tác phẩm xuất sắc nhất của Nguyễn Tuân thời kì trước cách mạng tháng Tám. Tác phẩm đã đưa nhà văn lên vị trí vinh quang và trở thành bất tử. Tập truyện viết về những thú chơi tao nhã đầy nghệ thuật của lớp nhà nho cuối mùa thất thế nay chỉ còn vang bóng. Trong đó "Chữ người tử tù " là một truyện ngắn có giá trị riêng nổi bật. Nhân vật chính của truyện là Huấn Cao- một người anh hùng sa cơ lỡ vận mà vẫn hiên ngang bất khuất, có tài, có tâm, mến mộ nghĩa khí. Huấn Cao để lại niềm cảm phục sâu sắc trong tâm trí người đọc bởi nhiều vẻ đẹp cao quý khác nhau.

10. Top 30 Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác ...

 • Trước hết, tôi xin trình bày những phân tích, đánh giá về nội dung tác phẩm. Ngô Tử Văn là nhân vật chính của truyện. Chàng là kẻ sĩ có tinh thần bất khuất ...

 • Top 30 Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện Tản Viên - Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất từ những bài văn hay của học sinh lớp 10 trên cả nước.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 05/01/2024

Views: 5645

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.